Skip down to main content

Advertising data Facebook puts millions of homosexuals at risk

Published on
28 Nov 2019
Miljoenen homoseksuelen die in landen wonen waar homoseksualiteit verboden is, kunnen door de advertentiesystemen van Facebook in gevaar komen.